Обучение „Climate beyond Individual Action! How to organize young people for climate justice“ в близост до Берлин, Германия, 18 – 24 октомври 2019г.

Целта на проекта е обмен на опит и добри практики измежду участниците в сферата на действията за климата и срещу климатичните промени, активното гражданско участие, както и идеи за организиране на различни кампании и събития в същата област.

Място: Кагел, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 18 – 24 октомври 2019г.

Цели на проекта:

 • развитие на нови техники за работа с младежи и подпомагането им
 • обмяна на опит и добри практики между участниците от различни страни в рамките на програма Еразъм+
 • да предостави среда за личностно и професионално развитие на участниците
 • да насърчи младите да се включат активно в междукултурни проекти от такъв тип
 • да предложи на участниците мултикултурна среда за работа
 • промотиране и разширяване на проектите на Еразъм+

Профил на участниците:

 • на възраст 18+ години
 • владеещи английски език свободно
 • младежки работници/лидери/доброволци/активисти
 • с предишен опит в работата с млади хора
 • представители на различни НПО (не е задължително)
 • мотивирани да работят усърдно по време на обучението
 • готови да пренесат наученото в своята организация/общност

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

Транспортните разходи до 180 евро ще бъдат напълно възстановени.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и изпратете на имейл адрес:  zavod@zavod-voluntariat.si

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

  За контакт: zavod@zavod-voluntariat.si

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената организация.