Обучение E+ Youth-Activizenship – Volume II в Берлин и Баиц , Германия, 8 – 16 ноември 2019 год.

Обучението има за цел да обучи професионалисти от младежкия сектор и да засили младежкото участие в европейските общности.

Място: Берлин и Баиц , Германия

Период на провеждане: 8 – 16 ноември 2019 год.

Организатор: CRISP, East-West Lab

Цели на проекта:

В програмата на обучението са включени 4 основни ограничения за младежкото участие: 1) правен статут; 2) пол; 3) образование; 4) религия. Въз основа на четирите клъстера проектът подобрява компетенциите, методите и инструментите на участниците.

Профил на участниците:

  • младежки работници
  • младежки лидери
  • младежки обучители

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за храна и настаняване са покрити от организаторите. Транспортните разходи до Баиц се възстановяват в размер до 275€.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 14 октомври 2019 год.

  За контакт: erasmus.activizenship.team@gmail.com

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посоченият организатор.