Онлайн конкурс по превод за средните училища в Европейския съюз „Juvenes Translators“, 2019

Най-добрите млади преводачи в Европейския съюз ще бъдат отличени в конкурс.

Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: Конкурсът ще се проведе на 21 ноември 2019 г

Организатор: Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия

Профил на училищата:

  • Училището трябва да е средно училище. В конкурса не могат да участват учебни заведения, предлагащи вечерни езикови курсове или подобни незадължителни езикови
    курсове;
  • да се намират в държава членка;
  • да са признати от образователните органи на една или повече държави членки;
  • да изберат между двама и петима ученици, родени през 2002 г.;
  • да имат достъп до интернет;
  • да разполагат с компютър, с който могат да се отварят и разпечатват PDF файлове (текстовете и листовете за превод ще бъдат изпратени в този формат), и да имат достъп до скенер, за да могат да сканират в черно и бяло преводите в PDF формат, след което да ги качат в базата данни на ГД „Писмени преводи“. Това трябва да стане в деня на конкурса.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Училището ще покрие разходите по организацията на местно ниво.

Европейската комисия ще заплати за церемонията по награждаването и ще поеме разноските по предоставянето на текстовете за превод и процедурата по оценяване.

Европейската комисия ще уреди формалностите и ще заплати разходите по пътуването.

 Ако вашето училище желае да участва, моля, регистрирайте се на платформата на
конкурса между 2 септември и 20 октомври 2019 г.

Регистрацията започва и приключва в 12 ч. по обяд (централноевропейско време) на посочените дати.

Краен срок за регистрация: 20 октомври 2019 г.

Чрез жребий ще бъдат определени училищата, които ще участват в конкурса.

  За контакт: DGTtranslatores@ec.europa.eu

Източник: Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посоченото лице за контакт.