Стипендия Chevening за обучение във Великобритания

Стипендия за едногодишна магистърска програма във Великобритания.

Организатор: Chevening

Цели на проекта:

Стипендиите Chevening са достъпни за тези, които са демонстрирали силни лидерски качества и също така имат отлично академично минало, както така и ясно изразена визия за бъдещето. Те предлагат пълна финансова подкрепа за отговарящи на условията магистърски програми във Великобритания, като в същото време предоставят разнообразен набор от академични, професионални и културни преживявания.

Изисквания към кандидатите:

  • Граждани на страна или територия, одобрена от Chevеning
  • Готови са да се върнат в родната си страна за поне 2 години след края на програмата
  • Имат завършен бакалавър
  • Имат поне 2 години работен стаж
  • Кандидатствали са за 3 университета във Великобритания и са получили оферта от поне един от тях в периода до 16 юли 2020 година
  • Отговарят на изискването за владеене на английски език на Chevening

 Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Няма

  За да кандидатствате, влезте в онлайн апликационната система.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 ноември 2019 г.

   За контакт: 0300 241 6534 или уебсайта на фондацията

Източник: Chevening Awards

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стипендиантската програма. За повече информация се обърнете към посочения организатор.