Доброволчески проект във Вале, Швейцария, 2020 – 2021 година

Ес Си Ай Швейцария набират дългосрочни ЕКС доброволци за проект с продължителност 12 месеца в периода 2020-2021.

Място: Вале, Швейцария

период на провеждане  Период на провеждане: 1 година от януари или март 2020 година

Организатор: Ес Си Ай Швейцария

Цели на проекта:

Доброволците ще помагат със следните дейности:

  • организиране на дейности за малолетни бежанци без придружител
  • регистриране на новодошли бежанци и други административни дейности

Изисквания към кандидатите:

  • Младежи на възраст 18 – 30 години

Повече информация за проектa може да намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо за конкретния проект на английски език, за който кандидатствате, до Наталия на longterm@cvs-bg.org

Краен срок за кандидатстване: 14 ноември 2019 г.

  За контакт: longterm@cvs-bg.org

Източник: CVS – Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческия проект. За повече информация се обърнете към посочения контакт.