Международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране, 2020 година

Организатор: FUTURE

Цели на проекта:

Инициативата има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри, платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри.

Изисквания към кандидатите:

  • кариерни консултанти
  • педагогически съветници или психолози в училища, трудови посредници, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици, студенти, възрастни
  • обучители в неформалната сфера.

Повече информация относно правилата на конкурса и наградния фонд може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

Краен срок за кандидатстване: 31 декември 2019 г.

  За контакт: Nevena.Rakovska@gmail.com

Източник: FUTURE

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения контакт.