Младежки обмен с основна тема Кибер опасностите, 6-15 януари 2020 г. в Брага, Португалия

Фуутура търси 4-ма младежи и 1 лидер за участие в Младежки обмен с основна тема Кибер опасностите

място на провеждане Място: Брага, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 6-15 януари 2020 г.

Изпращаща организация: Сдружение Фуутура

Цели на проекта:

  • Разпознаване на различните видове кибер тормоз и заплахи
  • Идентифициране на белезите на жертвите на кибер тормоз и бързото им разпознаване
  • Различаване на различните видове нужна подкрепа
  • Промотиране на активно вземане на действия против омраза, нетолерантност или насилие базирано на пол, сексуалност, териториални, етически или религиозни различия
  • Подобрение на разпознаването на психо-социалните фактори, които могат да бъдат рискови
  • Придобиване на знания за справяне със спешни случаи

Профил на участниците:

  • между 18-30 години; без възрастово ограничение за лидера
  • добро владеене на английски език

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 18 евро. Общо възстановяване на транспортните разходи до 360 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, изпратете мот. писмо и CV (и двете на английски език) на nfo@footura.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 ноември 2019 г.

   За контакт: nfo@footura.com

Източник: Сдружение Фуутура

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.