Младежки обмен “YOUTH WORK IN A CHANGING WORLD” в Лестър, Великобритания, 9 – 13 февруари 2020 г.

Обменът включва въведение в младежките политики и практики на работа, както и презентации и уъркшопи по темата на проекта.

Място: Лестър, Великобритания

период на провеждане  Период на провеждане: 9 – 13 февруари 2020 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • Представяне на резултатите от парламентарния доклад и споделяне на идеи относно младежките политики и практики (и как те са свързани) в различните страни
  • Съставяне на хоризонтална програма КА3 с краен срок Октомври 2020 г.
  • Засилване връзките на младежкия сектор между Великобритания и останалите европейски държави

Профил на участниците:

  • Възраст над 25 години
  • Участниците трябва да имат познания за младежките политики, проблеми и практики в тяхната страна
  • Добро владеене на английски език

Такса за участие: 35€ евро.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Транспортните разходи се покриват до 360€ евро на участник.

Място на тръгване: задължително мястото на заминаване на участниците трябва да е от България и на връщане също до България.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

 Краен срок за кандидатстване: 20 ноември 2019 г.

  За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.