Студентският конкурс „Като Бернайс” на тема: „Ерата на инфлуенсърите – идентичност и измеримост“

Конкурсът на БДВО и тазгодишната тема целят да стимулират креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации.

Организатор: Българско дружество за връзки с обществеността

  Изисквания към участниците:

 • Да са студенти по направление комуникации
 • Да участват до трима в екип
 • Да подготвят презентация, представяща техните възгледи по проблема
 • Да работят с ментор

Опорни въпроси, по които да се базира презентацията

 • Как се става инфлуенсър?
 • Как се остава инфлуенсър?
 • Как се създава лоялна аудитория?
 • Коя инфлуенсър кампания е успешна и какви са измерителите за това?
 • Как компаниите да изберат с какви инфлуенсъри да работят?
 • Каква трябва да бъде една инфлуенсър маркетинг кампания, за да бъде привлекателна за аудиторията?

Повече информация може да намерите тук.

Награден фонд:

 • За екипа, класиран на първо място – 500 лв. и грамота.
 •  За ментора на екипа победител – грамота.
 • За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

За да кандидатствате, изпратете имейл на office@bdvo.org съдържащ:

 • три имена на членовете на екипа
 • специалност, учебно заведение
 • телефонен номер и имейл за връзка,
 • име на ментора и неговите телефонен номер и имейл за връзка.

 Краен срок за кандидатстване: 25 ноември 2019 г.

  За контакт:  E-mail: office@bdvo.org

Източник: Българско дружество за връзки с обществеността

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.