Конкурс за европейската младежка награда “Карл Велики”, 2020г.

Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ от гр. Аахен отправят покана към младите хора да участват в конкурс, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.

 

Организатор:  Европейски парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“

Наградата се присъжда на проекти, които:

  •  насърчават разбирателството в Европа и света
  • спомагат за изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция,
  • служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.
  • или са съсредоточени върху организирането на различни младежки проявимладежки обмен или интернет проекти с европейско измерение.

  Изисквания към участниците:

  • Да са на възраст между 16 и 30 години
  • Да са граждани или жители на държава-членка на ЕС
  • Да не работят в европейска институция или във Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в гр. Аахен
  • Участниците могат да кандидатстват индивидуално или колективно

Пълният регламент за участие в конкурса, както и критериите за оценяване на проектите може да откриете тук

Награден фонд:

Първо място – 7500 евро

Второ място – 5000 евро

Трето място – 2500 евро

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 21 февруари 2020г. (удължен срок)

 За контакт – еmail адрес: ECYP2020@EP.europa.eu

Източник: Информационен портал за неправителствените организации в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.