Младежки обмен “GreenNation!” в Алшотолд, Унгария, 28 февруари – 8 март 2020 г.

Търсят се 5 младежи

Място: Алшотолд, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 28 февруари – 8 март 2020 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Посрещаща организация: ReCreativity

GreenNation! е втората и последна част от проект Sustainability plan (виж повече за първата мобилност тук). Младежкият обмен цели да събере на едно място за 10 дни хора от различни части на Европа, от различни социални реалности, за да ги научи на нови методи и техники за рециклиране като в същото време развива техните умения и променя начина им на мислене и поведение спрямо околната среда.

Основен метод на работа:

Основният метод, който използваме е творческото рециклиране, което е метод, основан на креативност, сътрудничество и занаятчийство. Използваме креативността и повторно използване на отпадъците и предметите, придавайки им по-висока стойност като инструмент за развиване на различни умения.

 Профил на участниците:

  • възраст 18 – 30 години
  • с интерес към
    • развиването и използването на нови технологии за креативно рециклиране,
    • изкуство и занаяти
  • младежи, готови да разтворят съзнанието си и да изследват проблемите на околната среда, търсейки и работейки в посока на тяхното разрешаване

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: 30 лева за изпращащата организация YOUTHub (по банков път преди проекта) и 60 евро за посрещащата органиция, платими на място в Унгария

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро след пълното участие в проекта и представяне на транспортните документи (бордни карти, билети, фактури и др.)

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 6 януари 2020 г.

Финалната селекция ще бъде направена на 12 януари като тогава одобрените участници ще получат потвърждение по имейл.

За контакт: michaela@youthub.bg