Двуседмично обучение „Лидери в земеделието“ в САЩ, 2020 г.

Участниците се срещат със специалисти в конкретната област, посещават земеделски бизнеси и предприятия, университети, професионални организации и структури и се запознават с различни маркетингови стратегии и подходи за добавяне на стойност към земеделската продукция.

място на провеждане Място: САЩ

период на провеждане  Период на провеждане: 2 седмици

Изпращаща организация: Фондация „Америка за България”

Посрещаща организация: Институт за международно земеделие „Норман Борлауг“

Цели на проекта:

Програмата е създадена в подкрепа на български производители и преработватели с потенциал да се превърнат в лидери в агросектора и да работят за развитието на модерно и конкурентно земеделие в България.

Изисквания към кандидатите:

  • Фермери, мениджъри, технически специалисти, учени, преподаватели или администратори
  • Владеенето на английски език е предимство

Повече информация може да намерите тук.

Фондация „Америка за България“ ще покрие основната част от разходите–организация и провеждане на обучението, настаняване и пребиваване в САЩ. Участниците ще трябва сами да финансират част от тях в размер на 2000 щатски долара.

Кандидатите попълват и подписват Формуляр за кандидатстване на английски език и го подават през онлайн платформата.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2020 г.

   За контакт: Тел.: +359 (2) 806 3800

agleaders@us4bg.org

Източник: Фондация „Америка за България”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.