Инициатива LabCitoyen в Париж от 28 юни- 5 юли 2020 г.

50 участници от цял свят ще водят дебати по актуални теми на френски език

място на провеждане Място: Париж, Франция

период на провеждане  Период на провеждане: 28 юни- 5 юли 2020 г.

Организатор: Френския институт

Програмата, която е създадена в партньорство с над двадесет институции и НПО, позволява на младежите да се срещнат с управленски кадри от международни организации, с депутати, журналисти, граждански застъпници, предприемачи и лекари. Издание LabCitoyen 2020 ще се проведе в Париж от 28 юни до 5 юли и ще се фокусира върху основните права на детето с различни подтеми: право на образование и достъп до качествено образование; борба с физическото, психическото и сексуално насилие и с всички форми на детска експлоатация (трафик, деца войници….); права на детето и развитие: борба с детското недохранване, неравенство, достъп до здравни услуги; защита на правата на насилствено прогонени деца.

Изисквания към кандидатите:

  • на възраст между 20 и 26 години
  • минимално ниво на владеене на френски DELF B1 или еквивалентна диплома или сертификат

Повече информация може да намерите тук.

  Всички разходи на участниците ще бъдат поети от организатора

  За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо на френски език най-късно до 31 януари 2020 год. до nicolas.maubec@institutfrancais.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31  януари 2020 г.

   За контакт: nicolas.maubec@institutfrancais.bg

Източник: NGO.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочения организатор.