Младежки обмен ”Empowering Entrepreneurship for YOU-th”,10 – 21 април 2020, Армения

Младите хора са тези, които формират световните тенденции, а обществото възлага надежда и отговорност за бъдещето именно върху тях.

Място: Ереван, Армения

период на провеждане  Период на провеждане: 10 – 21 април 2020

Изпращаща организация: Alternativiti International

Цели на проекта:

  • обмен на опит и идеи в сферата на младежкото предприемачество на локално, национално и международно ниво
  • развитие на младежкия усет и умения за бизнес и предприемчество
  • популяризиране на активния и здравословен начин на живот

Профил на участниците:

  • възраст между 18 и 30 години
  • хора, преминали или преминаваци през някакъв тип социални, икономически или географски предизвикателства
  • хора с активен интерес към темата на проекта
  • свободно комуникиране на английски език

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 40 евро за посрещащата организация в Армения

Разходите за настаняване и храна се поемат от посрещащата организаця

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 6 февруари 2020 г.

За контакт: office@alternativibg.org

Източник: Alternativiti International

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.