Младежки обмен “GreenspiratiON!”, 1 – 9 април 2020г., Румъния

Търсят се четирима български участници и един групов лидер за проект свързан с иновативни екологични идеи

Място: Árkos, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 1 – 9 април 2020г.

Организатор: Smokinya Foundation

Цели на проекта:

Среща на 30 участници от 6 различни страни за обмен на креативни идеи, опит и техники за рециклиране, устойчиво бъдеще и опазване на околната среда. Работа с домакински материали като дърво, хартия, пластмаса, тексил и др. с цел създаване на нови конепция за употреба на суровините.

Изисквания към кандидатите:

  • възраст между 17 и 30 години
  • мотивация за научаване и споделяне на еко технологии
  • активно участие през целия период на провеждане
  • организиране на последствени срещи свързани с темата

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Наръчникът за успешно кандидатстване може да откриете тук

Такса за участие: 20 евро (за одобрените участници)

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 180 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2020 г.

За контакт: info@smokinya.com

Източник: Smokinya Foundation

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.