Младежки обмен “Step up!” в Алгеро, Италия, 24 април – 5 май 2020 г.

Търсят се 5 участници и 1 групов лидер

Място: Алгеро, о-в Сардиния, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 24 април – 5 май 2020 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Посрещаща организация: Associazione di Promozione Sociale Rumundu

Цели на проекта:

Да даде знанията, необходими за успешно търсене на работа, съобразявайки се  с потенциалните нужди на работодателя (създаване на CV, мотивационно писмо, използване на социални медии и нови инструменти за автобиография, правилно провеждане на интервю за работа).

 Профил на участниците:

  • Групов лидер – възраст над 18 години, с интерес към темата на проекта; предимство е, ако има опит с участието в други проекти
    Ролята на груповият лидер е да подпомага участиниците преди, по време на и след проекта при нужда.
  • участници – възраст между 15 г. и 22 години, владеене на английски език на минимум В1 ниво, с интерес по темата на проекта, мотивация за участие
    Внимание: непълнолетните участници ще трябва да подготвят нотариално заверено пълномощно от родители (по образец) за участието си в проекта.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: 30 лева за изпращащата организация.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 17 януари 2020 г.

Ще се свържем с одобрените участници на 18 януари. Групата трябва да е събрана и потвърдена най-късно до 20 януари.

За контакт: michaela@youthub.bg