Обучение Game of Cultures: new challenges for our communities в Италия, 16-23 февруари 2020 г.

Обучението ще се фокусира върху интеграцията на мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище.

Място: Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 16-23 февруари 2020 г.

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ в Италия

Изпращаща организация: ЦРЧР

Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на мобилността:

  • Запознаване с италианския пример за активно участие на местните общности в интеграционния процес, като се осигури среща с местни ключови лица
  • Обсъждане и осмисляне на предизвикателствата пред които са изправени мигрантите, бежанците, търсещите убежище и младежките работници на европейско и местно ниво
  • Предоставяне на място за обменяне на добри примери за интеграция на мигранти, бежанци и търсещите убежище
  • Научаване и развиване на умения, които биха подпомогнали тези процес на интеграция
  • Изучаване на това как най-добре може да се взаимодейства с местната общност
  • Идентифициране на международните възможности, които се предоставят от програмата Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност и имат общо с интеграцията
  • Промотиране на партньорство между участниците

Профил на участниците:

  •  доброволци, младежки работници, специалисти от организации  или други заинтересовани страни, които се занимават с интеграцията на мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище
  • възраст над 18 години
  • владеене на английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите тук.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна, а ЦРЧР поема пътните разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 7 януари 2020 г.

Дата на селекция: 21 януари 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

За контакт:  Alessia Cecchini, имейл: a.denicola@agenziagiovani.ita.cecchini@agenziagiovani.it ,телефон: 0637591248

Източник: SALTO Youth 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.