Обучение по проект „Граждани за природата“, 29 февруари – 15 март 2020г.

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ви дава шанс да научите нещо ново за опазването на българската природа, в рамките на проект „Граждани за природата“

място на провеждане Място: София, Пловдив, Варна, Бургас и Свищов

период на провеждане  Период на провеждане: 29 февруари – 15 март 2020г.

Организатор:  Българско дружество за защита на птиците

  По време на обученията ще се запознаете със законодателството в областта на околната среда, като програмата ще включва и споделяне на практика и опит от страна на БДЗП в сферата на прилагане на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми върху околната среда и по-специално върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Ако имате интерес към проекта, но нямате възможност да присъствате, разгледайте предложението за уебинар по темата

Повече информация може да намерите тук.

Този проект се подпомогна от Фонд „Активни граждани“ България

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 февруари 2020 г.

   За контакт:  Ирина Матеева –  телефон 0878 599 360 или irina.kostadinova@bspb.org

Източник: Информационен портал за направителствените организации в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.