Обучение “Practitioner’s Toolbox” в Шчавница, Полша, 23 февруари – 1 март 2020 г.

Проектът цели да развие компетенциите у младежките работници при използване на трансформационния коучинг за осигуряване на ефективно ориентиране и подкрепа на младежта.

място на провеждане Място: Шчавница, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 23 февруари – 1 март 2020 г.

Организатор: Consilium Development and Training

Цели на проекта:

  • Идентифициране на нуждите и проблемите засягащи младежите (въпроси свързани главно с менталното здраве)
  • Обучение на младежките работници в ключови сфери на трансформационния коучинг и неговото прилагане в младежката среда
  • Упражняване по коучинг чрез прилагане на дейности на местно ниво у дома
  • Обмен на практики и полезни инструменти в сферите на младежки коучинг, ориентиране, консултиране и менторство

Изисквания към кандидатите:

  • Възраст над 18 г.
  • Младежки работници, ментори, треньори, лидери, представители на неформални младежки групи и хора работещи с младежи на дневна база
  • Владеене на английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: 40 евро.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

   За контакт: Basia Ligas

e-mail: eu.consiliumdt@gmail.com

Източник: Consilium Development and Training

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения контакт.