Обучение “Roma Community Organizers”, 2 -10 април 2020г., Република Северна Македония

Темата на обучението е обвързана с гражданската позиция на малцинствата и тяхното умение да изразяват своите възгледи по начин гарантиращ ползотворни резултати.

Място: Охрид/Струга, Република Северна Македония

период на провеждане  Период на провеждане: 2 – 10 април 2020г.

Организатор: Institut for Roma and Minorities

 

Цели на мобилността:

  • да създаде условия за споделяне на възгледи и обмен на идеи и опит
  • да изтъкне политическата значимост на младежката гражданска позиция
  • да въвлече доброволците в основата на проблеми
  • да представи начините за вземане на решения и справянето с граждански казуси
  • да осигури гласност, изграждайки устойчиви мостове за бъдещи взаимоотношения и партньорства

Профил на участниците:

  •  доброволци, младежки работници, младежки лидери
  • възраст над 18 години
  • владеене на английски език на работно ниво
  • възможност за присъствие през целия период на обучението
  • интерес към темата и информираност по въпросите на местно ниво

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие – 20 евро. Настаняването и храната са подсигурени от организаторите. Разходите за транспорт ще бъдат възстановени до 180 евро (на участник)

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 5 февруари 2020г.

Дата на селекция: 10 февруари 2020г.

За контакт:

Senad Sakipovski

E-Mail: erasmus.irm@gmail.com

Телефон: +389 71376260 или +491798159631

Източник: SALTO Youth 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към организатора или посоченото лице за контакт.