Обучение “Stay safe in cyber space” в Испания, 30 март- 6 април 2020 г.

3 участника от България ще имат шанс да станат част от обучението

Място: Торемолинос, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 30 март- 6 април 2020 г.

Изпращаща организация: Alternativi International

Посрещаща организация: Association Projuven

Цели на проекта:

Главната цел на проекта е да предостави на младежките работници ново знание и компетенции на тема кибер тормоз. С това наум, специфичните задачи на този проект ще бъдат:

  • да запознаe участници по-детайлно с кибер тормоза и методите, чрез които могат да се справят с него и да го адресират
  • да ги поощри да подобрят знанието си относно социалните медии и превенцията на кибер тормоза
  • да се замислят над ролята на младежките работници във връзка с кибер тормоза, който в наше време застрашава все повече и повече младежи

Профил на участниците:

  • Над 18 години
  • Добро владеене на английски език
  • Имат интерес към темата и са готови активно да се включат в борбата с кибер тормоза
  • Имат опит или интерес към работата с програма на Еразъм+

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 20 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще заплатите под формата на депозит към изпращащата организация, след което посрещащата организация ще бъде отговорна за осигуряване на Вашия транспорт.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 25 януари 2020 г.

За контакт: mobility-center@alternativibg.org

Източник: Alternativi International

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.