Обучение “The Games We Play” в Лече, Италия, 16 – 24 април 2020 г.

Обучението цели да даде на младежките работници базови компетенции за улесняване на учебния процес с групи чрез метода на игровизация.

място на провеждане Място: Лече, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 16 – 24 април 2020 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Посрещаща организация: Mobility of Youth Workers

Организацията предлага:

 • Разбиране на ролята на младежкия работник в позицията на обучител/фасилитатор в процеса на обучение на групи
 • Знания за важни за Европа социални теми и теми за интеграция
 • Разбиране на ключови понятия, рамки и модели като неформално обучение, спомагателни креативни процеси, експериментално учене и групова динамика

Цели на проекта:

 • Предоставяне на практически умения на младежките работници в проектирането, прилагането и улесняването на учебните процеси при групите чрез образователни игри, адаптирани за работа с млади хора
 • Планиране и изпълнение на програми за неформална образователна дейност (уъркшопи, обучения и др.), включително образователни игри, адаптирани за млади хора, изложени на риск от социално изключване
 • Подобряване на уменията за работа в екип и водене на екип (работа в големи екипи, малки екипи и двойки)
 • Създаване набор от висококачествени образователни игри за интеграция и социални теми в рамките на неформалното образование и експерименталното обучение

Профил на участниците:

 • Българи на възраст над 24 години
 • Младежки лидери и работници с опит и най-вече желание за развитие в младежката работа
 • С желание за работа по време на цялата основна дейност (8 часа дневно)
 • С желание за участие в трите фази на проекта: Подготовка, Обучение, Фаза на местно действие

Такса за участие: 60 € евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 180 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 февруари 2020 г.

   За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.