Шестмесечен доброволчески проект в Полша

Търси се един доброволец, който да посвети себе си и работата си на хора с увреждания и младежи от затворени общества

Място: Бродница, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 24 седмици в периода до 31.12.2020

Организатор:  Европейски корпус за солидарност

Посрещаща организация: Brodnickie Centrum Caritas

Основни задължения:

  • оказване на помощ и социална подкрепа на хора в нужда
  • отдаденост, търпение и съпричастност при комуникацията с групите
  • активно участие при реализирането на срещи и проекти

  Изисквания към кандидатите:

  • готовност за работа според естеството на проекта
  • мотивация, креативност и търпение за работа с различни общетвени групи
  • адаптивност към персоналните потребности на всеки засегнат

Всеки участник ще премине курс по полски език (ниво А2), воден от уневерситетски преподавател и допълните обучения свързани с методиката на работа

Повече информация може да намерите тук.

Настаняването, транспорта по време на престоя и храната (в работните дни) са осигурени от домакините

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в European Youth Portal и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 29 февруари 2020г.

За контакт: Форма за въпроси към Europen Youth Portal

Източник: European Youth Portal

YOUTHub не носи отговорност за подбора на доброволци в проекта. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.