Уебинар по проект „Граждани за природата“, 25 март – 25 юни 2020г

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ви дава шанс да научите нещо ново за опазването на българската природа, в рамките на проект „Граждани за природата“

място на провеждане Място: Дистанционно

период на провеждане  Период на провеждане: 25 март – 25 юни 2020г

Организатор:  Българско дружество за защита на птиците

  По време на седемте уебинари ще се запознаете със законодателството в областта на околната среда, като програмата ще включва и споделяне на практика и опит от страна на БДЗП в сферата на прилагане на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми върху околната среда и по-специално върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Повече информация може да намерите тук.

Този проект се подпомогна от Фонд „Активни граждани“ България

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 февруари 2020 г.

   За контакт:  Ирина Матеева –  телефон 0878 599 360 или irina.kostadinova@bspb.org

Източник: Информационен портал за направителствените организации в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в уебинара. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.