Включи се в екипа на Канал 4 в София

Проект „Канал 4“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

място на провеждане Място: София

Организатор: Фондация 42

Изисквания към кандидатите:

  • На възраст 18-30 години;
  • От София или съвсем близо около нея;
  • Искат да научат повече за това как се създава и поддържа медиен канал, как се формулират послания, как се създава качествено аудио и видео съдържание, какво са фалшивите новини и как да ги разпознаваме; какво означава да сме активни граждани и защо това е важно;
  • Искат да имат активна роля в изграждането на нова младежка онлайн медия;

Организацията предлага обучение за:

  • Активно гражданство;
  • Критично мислене;
  • Идентифициране на фалшиви новини;
  • Формулиране на послания и изказ;
  • Създаване и поддръжка на младежки медиен канал (включително създаване на авторско съдържание, интервюта и репортажи);
  • Създаване на аудио и видео съдържание (включително техническа работа със специализиран софтуер за обработка на файловете)

Всички дейности по проекта са в София и евентуални транспортни или други разходи на участниците няма да бъдат покривани.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 февруари 2020 г.

   За контакт: hello@channel4podcast.com

Източник: Канал 4

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочените организатор и контакт.