Едногодишна програма “Младежки посланици на НАТО 2020” в България и Брюксел

Младежко евро-атлантическо дружество и Атлантическият клуб в България обявиха началото на второто издание на Младежки посланици на НАТО – инициатива за 16 младежки лидери и иноватори с интерес към дипломацията, международна политика и сигурност.

място на провеждане Място: София, Брюксел, Варна, Карлово, Смолян, Горна Оряховица, Пазарджик, Кърджали, Плевен

период на провеждане  Период на провеждане: 12 месеца

Цели на проекта:

Целта на инициативата е да отличи младежи, ученици и студенти от цяла България, които чрез срещи с дипломати, представители на институциите и неправителствения сектор да задълбочат знанията си в областта на международната политика, многостранната дипломация и членството на България в НАТО, и да развият своите умения за комуникация, ораторство, работа в екип, организациионни умения и протокол.

Програма:

18 февруари – 11 март  Кандидатстване

13 – 22 март  Провеждане на онлайн интервю

23 март  Обявяване на имената на 16 Младежки посланици на НАТО

27 март  Обучение в София – институции на НАТО и дипломатически протокол

23 – 24 април  Посещение в Щаб квартирата на НАТО в Брюксел

27 април – 10 юни  Местни срещи-дискусии из страната: София, Варна, Карлово, Смолян, Горна Оряховица, Пазарджик, Кърджали, Плевен

Юни  Официална церемония по награждаване на Младежките посланици в София

 Профил на участниците: / Изисквания към кандидатите:

  • 18 – 26 годишни;
  • свободно комуникира на английски език, който ще бъде работен език в рамките на посещението в Щаб квартирата на НАТО.

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие:

Разходите за транспорт и настаняване до Брюксел се покриват от Атлантическия клуб в България.

Транспортните разходи за местните срещи-дискусии в България (април – юни) се покриват от Атлантическия клуб в България. Във всяка среща-дискусия из страната ще участва екип от двама Младежки посланици. Срещите-дискусии ще бъдат еднодневни, точната им дата се определя след комуникация с местните партньори. Всеки Младежки посланик на НАТО трябва да участва в една среща-дискусия.

За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо до 1 страница на български език на youthambassadors@atlantic-club.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 март 2020 г.

 За контакт: youthambassadors@atlantic-club.org

Източник: Български Евро-Атлантически Младежки Клуб

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.