Конкурс “Млад благотворител”

Авторите на 10-те най-добри проекта ще представят идеята си във видеоклип пред жури, което ще избере победителите.

Млад Благотворител 2020 се осъществява в партньорство и с подкрепата на ”Евроинс Иншурънс Груп” АД

Цели на проекта:

Това е възможност, ако желаете да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза, то мястото за кандидатстване за финансиране на тази идея е тук!

Теми: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

  1. Екология /опазване и грижа за околната среда/
  2. Съхраняване на музикалното наследство на България
  3. Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда

Изисквания към кандидатите: ученици от 7-ми до 12-ти клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи

Финансиране: Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

Пет проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2020 година:

1-во място с 2000 лв.; 2-ро място с 1500 лв.

3-то място с 1000 лв.; 4-то място с 1000 лв.; 5-то място 1000 лв.

Фондация „Благотворител“ ще оказва логистична помощ на победителя през целия период на изпълнение на проекта.

Повече информация може да намерите тук.

Други награди: Ще има допълнителни награди за тези от вас, които не са в челните пет места!

Необходими документи за кандидатстване: попълнен формулярдекларация за лични данни (за всеки участник в проекта), декларация от родител (ако ученикът няма навършени 16 г.)

Изпращане на готовите проекти на: office@blagotvoritel.org или попълнете онлайн формуляр ТУК

Краен срок за кандидатстване: 29 февруари 2020 г.

За контакт: office@blagotvoritel.org

Източник: Фондация “Благотворител”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници и победители. За повече информация се обърнете към посочената организация.