Младежки обмен “CULTURURAL” – 28 май- 3 юни 2020г., в Чиаромонте, Италия

Обменът цели да открие добри практики за използване на културното наследство като инструмент за самоусъвършенстване.

Място: Чиаромонте, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 28 май- 3 юни 2020г.

Изпращаща организация: Alternativi International

Цели на проекта:

  • Откриване и промотиране на добри практики за използване на културното наследство като инструмент за развитие
  • Даване на възможност за потенциални бизнес инициативи и редприемачество в слабо развити градове
  • Вдъхновяване на младежи да бъдат активни в тяхното общество и на европейско ниво

Изисквания към кандидатите:

  • всяка група трябва да има 5 младежи на възраст 18-25 и един групов лидер над 18 годишна възраст
  • участницте да присъстват през цялото време на обмена
  • да владеят английски език на работно ниво
  • притежават интерес в темите за културното наследство, развитие на селските райони и предприемачество
  • след APV(Advanced Planning Visit), участниците ще трябва да подготвят поне една активност/работилница за Обмена
  • след приключването на обмена, всяка национална група трябва да импламентира поне една от Follow-Up активностите

Партниращи държави са България, Италия, Латвия, Франция и Гърция

 Повече информация може да намерите тук.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 24 февруари 2020 г.

За контакт: mobility-center@alternativibg.org, office@alternativibg.org, 

Източник: Alternativi Interational

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.