Младежки обмен “Follow up!Level up!” в Благоевград, 21-28 април 2020 г.

Курсът на обучение ще бъде дейност за изграждане на капацитета на младежки работници и младежки организации към това как да осигурят местно въздействие и местна ангажираност на младите хора, участващи в европейски и международни мобилности.

Място: Благоевград, България

период на провеждане  Период на провеждане: 21-28 април 2020 г.

Организатор: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • да бъде разработването на съдържание за платформата O1 Level Up
  • да се обсъдят следващите стъпки на проекта
  • да се създадат фокус групи, които ще бъдат реализирани на местно/национално ниво с цел събиране на идеи и принос на младите хора към дизайна, съдържанието и характеристиките на мобилното приложение и на онлайн платформата
  • да анализира обратната връзка и резултатите от изследователската фаза и да се обсъди и сподели опит за местното въздействие на мобилността

Профил на участниците:

  • над 18 години
  • младежки работници или млади хора с интерес към темата на обучението
  • добро ниво на английски

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 35 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 15 март 2020 г.

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.