Младежки обмен “Green Steps for Social Change” в Оуренсе, Испания, 22 – 30 март 2020 г.

Един проект за активизъм, доброволчество и социално включване за постигане на устойчивост и социална справедливост

Място: Оуренсе, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 22 – 30 март 2020 г.

Изпращаща организация: YOUTHub

Посрещаща организация: Sustinea

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да покаже колко възможности и алтернативи можем да създадем и използваме в обществото, да участваме активно и да въздействаме, подобрявайки инструментите и нагласите, които ни трябват, за да се справим с екологичната и социална криза, в която живеем в момента.

Чрез различни практически работилници, активности и сесии да бъдат потърсени решения за сериозни проблеми засягащи околната среда и общностите, както и да се допринесе към растежа към по-усточиво, приобщаващо и здраво общество. Обменът ще даде възможност на младежките да разберат повече за доброволчеството, активизма и социалното включване чрез работа в партньорство с различни местни инициативни групи за провеждане на местни кампании.

 Профил на участниците:

  • 1 групов лидер на възраст над 20 години с желание да се включи във всички фази на проекта, добро ниво на английски език, активист
  • 5 младежи на възраст между 18 и 30 години, с изразен интерес и мотивация да учат и да създават позитивна промяна в тяхната общност; готовност за пълноценно включване в етапите на проекта.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: 30 за изпращащата организация.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 360 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 25 февруари 2020 г.

За контакт: michaela@youthub.bg