Младежки обмен “IE“ в Крайова, Румъния, 3 – 14 април 2020 г.

Обменът цели да развие нагласа за подкрепа на традиционните културни ценности на трите партниращи държави Румъния, Турция и България.

Място: Крайова, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 3 – 14 април 2020 г.

Изпращаща организация: I AM You #Peace

Посрещаща организация: Brave&Unic Association

Цели на проекта:

  •  да се развие нагласа за подкрепа на традиционните културни ценности на трите държави Румъния, Турция и България
  • да повиши осведомеността за ценностите и значението на материалното и нематериалното културно наследство
  • да осъществи културно взаимодействие чрез „традиционната блуза“ и традиции, свързани с нея
  • да увеличи на приобщаването и недискриминацията чрез улесняване на достъпа до неформални дейности за междукултурно образование

 Профил на участниците:

  • 12 младежи на възраст между 17 и 24 години, 1 групов лидер 18+ без ограничение във възрастта
  • с интерес към темата и мотивация да участват
  • добро владеене на английски

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 20 евро.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 180 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 15 март 2020 г.

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.