Младежки обмен “Mediability” в Ржешов, Полша, 25 май- 3 юни 2020 г.

Сдружение ЗА ТЕБ търси участници на възраст между 18 и 30 години

Място: Ржешов, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 25 май- 3 юни 2020 г.

Изпращаща организация: Сдружение ЗА ТЕБ

Посрещаща организация: Euro-Mediterranean Eve Polska Association

Цели на проекта:

  • Увеличаване на качеството на живот на хората с увреждания
  • Придобиване на умения за себе-изразяване чрез различни медии
  • Придобиване на нови социални умения
  • Развиване на житейски умения, използвайки медийни и лични начини за междукултурно взаимодействие
  • Използване на медии за междукултурно учене и разбиране на културни различия
  • Получаване на основни знания за фото и видео заснемане
  • Получаване на информация за различни местни и европейски възможности за младежта

 Профил на участниците:

  • на възраст между 18 и 30 години
  • основно ниво на английски език

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: няма

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275  евро.

За да кандидатствате, пишете на адрес:office@foryoubg.org ; Моля, не забравяйте в темата на имейла да посочите името на проекта, за който кандидатствате: Младежки обмен “Mediability” в Ржешов, Полша.

 Краен срок за кандидатстване: 29 февруари 2020 г.

За контакт: office@foryoubg.org

 Източник: Сдружение ЗА ТЕБ

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.