Младежки обмен “Pictures Speak for inclusion” в Сентеш, Унгария, 6-17 юли 2020

Чрез този проект можете да допринесете към намаляването нивата на социалнта изключеност, стереотипите и дискриминация, използвайки фотография и насърчаване на европейските ценности.

Място: Сентеш, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 6-17 юли 2020

Цели на проекта:

  • по-добро разбиране за европейските ценности;
  • развиване на уменията по фотография на младежите;
  • да се увеличи запознатостта с ефектите от социалното изключване;
  • да бъде направена изложба за фотография със социално влияние в Сентеш.

Профил на участниците:

  • 18-26 годишни – за участниците;
  • над 18 години, без горна граница – за лидера;
  • имат познания или интерес към фотоградията;
  • имат желание за градска активност;
  • ще споделят с други научените знания и умения и ще бъдат активни през всички етапи на проекта.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие:

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 18 март 2020 г.

За контакт: https://getonboardorg.wordpress.com/contact/

Източник: Get On Board

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.