Младежки обмен “Use renewable energy, live eco friendly!”,6-13 май 2020, в Ровиго, Италия

Основни теми на обменът са климатичните промени и пермакултурата

Място: Ровиго, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 6-13 май 2020

Изпращаща организация: ManEco Foundation

Посрещата организация: Amici d’Europa

Цели на проекта:

 • Устойчива екология
 • Намаляване на отпадъците
 • Подкрепа на провежданите политики по отношение на възобновяемата енергия,
 • Създаване на път за повече доброволци за опазване на природата
 • Запознаване с енергийните политики, прилагани в Европейския съюз
 • Принос на програма „Еразъм +“ към целите, свързани соколната среда и климата

Профил на участниците:

 • младежи или младежки работници
 • между 22-26 годишна възраст
 • активен интерес по темата
 • възможност за присъствие през целия период на обмена
 • владеене на английски език на разговорно ниво

Предимство имат кандидати, които не са участвали в младежки обмени.

 Повече информация може да намерите тук.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, изпратете мотивационно писмо и CV в Europass формат на изпращата организация

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

За контакт: Facebook страницата на организацията “ManEco Foundation”

Източник: ManEco Foundation

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.