Обучение “Inclusion for Healthy Generation” в Палермо, Италия, 8 – 12 април 2020

Обучението има за цел да насърчи социалната включеност на младежите като ги ангажира в спорта и ги запознае с ключовата роля на спорта и в здравословния начин на живот, и във включеността сред младежите от участващите страни.

място на провеждане Място: Палермо, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 8 – 12 април 2020

Цели на проекта:

 • да се опознаят всички партньори, техните дейности и да намерят общ интерес;
 • всички вътрешни и външни комуникационни канали да бъдат използвани от всички партньори през целия период на проекта;
 • преосмисляне и създаване на нов материал относно темите за социалното включване и здравословния начин на живот;
 • да се придобият знания как да се използват методи за неформално обучаване при местни и международни дейности;
 • да се дадат насоки за това как да се използва същината на образователните и свързаните с младежи дейности;
 • разглеждане на ценностите при неформалното образование, работата с младежи и социалната включеност;
 • анализиране на различни дейности за социална включеност, спорт и здравословен начин на живот чрез неформално образование;
 • споделяне на успешни примери, които ще вдъхновят останалите участници.

 Профил на участниците:

 • на 18 или повече години;
 • да има опит като обучител или да е част от екип от обучители на международни и мултикултурни младежки работни дейности;
 • да има възможност да съдейства и да помога в подготовката, изпълнението и оценяването на дейността въз основа на междукултурното и неформалното образование;
 • добри познания и опит при работа с младежи в темите за Европейския съюз, включването, спорта и здравословния начин на живот.

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие:

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро на участник.

Административна такса – 35 евро

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 март 2020 г.

 За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.