Обучение InnoCamp – develop your digital youth work services в Словения, 11- 15 май 2020 г.

Обучението ще се занимае с дигиталните иновации, които в момента се налагат в работата с младежи

Място: Любляна, Словения

период на провеждане  Период на провеждане: 11-15 май 2020 г.

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ в Словения

Изпращаща организация: ЦРЧР

Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на мобилността:

 • Запознаване с инструмента Innobox и иновациите, които той предлага
 • Идентифициране и анализиране на предизвикателствата, с които младежките работници искат да се занимаят, и позициониране на тези предизвикателства в една по-широка мрежа от социални промени и развития
 • Изграждане на компетенции, които ще им помогнат да развият нови дигитални методи, подходи или практики, за да могат да се справят с тези предизвикателства
 • Упражняване на уменията им да презентират и представят своите идеи
 • Нагодяване на целия процес, за да може той да пасва на местния контекст, в който те работят
 • Споделяне и дискутиране на вече прилагани дигитални практики в работата с младежи
 • Обсъждане на актуалните трендове в дигиталната младежка работа

Профил на участниците:

 • младежки работници, работещи с младежи, младежи лидери, ръководители на младежи проекти
 • възраст над 18 години
 • владеене на английски език на работно ниво
 • заинтересовани и от темата на обучението и мотивирани да приложат наученото в своята бъдеща работа

Повече информация може да намерите тук.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна, а ЦРЧР поема пътните разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 4 март 2020 г.

Дата на селекция: 25 март 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

За контакт: Лея Кович, имейл: lea.kovic@movit.si телефон: + 386 (0)1 430 47 47

Източник: SALTO Youth 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.