Обучение Лидери на промяната 2020

Станете част от в една от най-предизвикателните и комплексни програми за развитие на лидерски компетенции в България

място на провеждане Място: локациите ще бъдат уточнени след сформирането на групите

период на провеждане  Период на провеждане: 23-26 април 2020: Модул I; 4-7 юни 2020: Модул II; 15-19 юли 2020: Модул III;

Организатор: Фондация Фридрих Еберт

Цели на проекта:

„Лидери на промяната“ предлага комплексно развитие на знания, отношения и умения, мислени през основни ценности на демократичното обществото, каквито са справедливостта, равенството и солидарността. Програмата е разработена като интерактивен тренинг, т.е. разчита изключително на активното взаимодействие между участниците, от една страна, и предложените процеси, дейности, упражнения, материали, от друга. Ето защо лекционните форми са редки – преобладава богато разнообразие от актуални примери и казуси, горещи политически теми за дискусия и значими предизвикателства към наличния опит на участниците. Процесът насърчава както индивидуалното личностно развитие, така и груповите взаимодействия. Програмата завършва с писмена групова позиция с публичен характер.

През 2020 година форматът на обучението ще се проведе в съответните 3 модула:

Модул I: Равенство, 23-26 април

Локални, национални и международни дискурси към равенството. Либерални, леви и консервативни подходи. Уязвими групи и малцинства. Равенство и лидерство. Равенството като условие за демокрация.

Модул II: Справедливост, 4-7 юни

Социални и иконономически измерения на справедливоста. Конфликти и борби. Различни подходи към справедливостта в историята. Справедливост и лидерство. Справедливостта като условие за демокрация.

Модул III: Солидарност, 15-19 юли

Между емпатия, толерантност и солидарност. Форми на солидарност. Солидарност и лидерство. Солидарността като условие за демокрация. Бъдеще. От тук накъде?

Профил на участниците:

  • млади хора на възраст между 19 и 35 години
  • могат да бъдат представители на младежки партийни и синдикални структури, неправителствени организации и други граждански формации, партниращи си с Фондация „Фридрих Еберт“ в България
  • поне една година опит в обичайната дейност и/или развитие на организацията, която кандидатът представлява, независимо от позицията, която заема, видимо от прикаченото във формата за кандидатстване CV (в Europass формат);
  • демонстрирана ангажираност с политическия и обществен процес, видимо от прикачените във формата за кандидатстване CV (в Europass формат)
  • ясно изразена мотивация за участие, свързана с целите на програмата, видимо от попълнените отговори във формата за кандидатстване
  • заявен ангажимент за участие във всички три модула, видим от формата за кандидатстване

Повече информация може да намерите тук.

Фондация Фридрих Еберт поема всички разходи, свързани с участието в рамките на програмата

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 8 март 2020 г.

   За контакт: 00 359 882528972 ; maria.petrova@fes.bg

Източник: Фондация Фридрих Еберт

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.