Обучение Make it Visible в Испания, 11-18 май 2020 г.

Курсът ще обсъжда как може да бъде засегната темата за расизма сред младите хора

място на провеждане Място: Лорка, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 11-18 май 2020 г.

Изпращаща организация: Pro European Network

Посрещаща организация: Cazalla Intercultural

Цели на проекта:

  • Изграждане на обстойни познания за невидимия расизъм и методите за неговото отстраняване
  • Предоставяне на младежките работници с нужните познания за организиране на анти-расизъм кампании сред младите хора
  • Обсъждане на главните теми, свързани с работата в сектора на анти-расизма- реч на омразата, микроагресия, съотношение на властта, предрасъдъци и стереотипи, емоционална осъзнатост и добро отношение
  • Откриване на методи, които могат да помогнат в работата с млади хора- обществена работа, взаимно самообучение, популяризиране на анти-расизма, оправомощаване и ангажиране на малцинствата
  • Поощряване на ко-операцията и развитието на действия против расизма

Изисквания към кандидатите:

  • Мотивиране и заинтересовани от темата
  • Имат възможността да присъстват по време на цялото обучение
  • Над 18 години
  • Работят в НПО или друга институция, която се занимава с млади хора
  • Добри познания по английски език

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 25 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 300 евро.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 март 2020 г.

   За контакт: invisibleracism@gmail.com

Източник: Salto Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.