Обучение “Visual Storytelling from A to Z” в Лозен, 6 – 15 април, 2020 г.

Обучението цели да повиши самоосъзнатостта на участниците, тяхната собствена идентичност и възприемане като хора, а не като обекти на полови стереотипи.

място на провеждане Място: Лозен, България

период на провеждане  Период на провеждане: 6 – 15 април, 2020 г.

Организатор: CVS – Bulgaria

Цели на проекта:

 • Въвеждане на визуално разказване на истории в кампании за повишаване на осведомеността и създаване на емоционална връзка с всяка тема
 • Повишаване на осведомеността относно основните концепции за полово равенство и разрушаване на стереотипите за ролите и изявите на половете, създадени от обществото през годините и повтарящи се в модерното общество
 • Въвеждане на знания за равноправно полово обучение, базирани на срещи с експерти, партньорско обучение и методи за самооценка и свързването им с визуални методи за разказване на истории
 • Развиване на чувствителност и критично мислене по темата за половите неравенства, да може да бъде разпозната уязвимостта от полови (не)равенства и показване на истински истории чрез визуални изкуства
 • Разработване на инструменти за работа по превенция или за реагиране в случаи на полово неравенство и подбуждане към омраза

Профил на участниците:

 • Младежи, активисти и младежки работници, които искат да научат повече за визуалните изкуства, как да използват творчески техники за повишаване на осведомеността по теми, свързани с пола и как да ги адаптират за ежедневна работа на местно равнище
 • С желание да споделят опит и истории от местната си среда, семейството, приятелите и училищните (университетски) кръгове
 • С желание да търсят примери за (не) равенства, насилие, основано на пол (онлайн и офлайн) или проблемни ситуации свързани с половете от личния им живот
 • Добро владеене на английски език
 • Да могат да присъстват на цялото обучение
 • Да могат да помогнат или да поемат водещата роля при планирането и прилагането на местни инициативи с цел разпространяване на резултатите от обучението

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 20 евро.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 13 февруари 2020 г.

   За контакт: Shirin Hodzheva

cvs.shirin@gmail.com

Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения контакт.