Обучение “Youth Work, You(th) Lead” до Велико Търново, 3-11 април 2020 г.

Обучението цели да се справи с основни аспекти на явлението NEET (Not in Employment, Education, or Training) като главно повиши качеството и броя на действията в младежката работа, насочени към NEET младежта и се фокусира върху развитието на младежките работници.

Място: в близост до Велико Търново, България

период на провеждане  Период на провеждане: 3-11 април 2020 г.

Организатор: Сдружение Надежда ЦРД

Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на мобилността:

  • да се ​​увеличи въздействието и професионализма на младежките лидери в работата им с млади хора в местните общности
  • да се ​​развият компетенциите на 27 младежки лидери за подготовка, проектиране и изпълнение на дейности, насочени към NEET млади хора и тяхното личностно развитие
  • да се ​​развие мрежа от 46 местни млади хора, активно включени в живота на общността и готови да поемат ролята на лидери за идентифициране, включване и мотивиране на млади хора NEET
  • да се ​​разработи рамка за младежки НПО, които да работят заедно и да разработят нови проекти, насочени към младите хора NEET в цяла Европа, използвайки методи и инструменти за неформално обучение

Профил на участниците:

  • доброволци, младежи, младежки работници
  • възраст над 18 години
  • владеене на английски език на работно ниво
  • готовност за участие във всички етапи на проекта (Курс на обучение през април 2020 г., Младежки обмен през юли 2020 г. и Местни дейности)

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 16 март 2020 г.

Дата на селекция: 17 март 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл.

За контакт:

Dilyana Vuchkova

E-Mail: dilianavuchkova@gmail.com

Phone: +359 894 62 11 23

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.