Семинар “MEHFA”, 24-30 април – Телави, Грузия

Семинар “Make Europe Hate Free Again” дава възможност на младежите да участват в симулации с цел да развият разбиранията си за човешките права

Място: Телави, Грузия

период на провеждане  Период на провеждане: 24-30 април 2020г.

Цели на проекта:

  • да се образоват такъв тип организации за човешките права и демократичното гражданство;
  • при младежките работници и възпитатели да се развие кристичното мислене за човешките права;
  • да се развият нови “отдолу-нагоре” методи при образованието за човешките права и за демократично гражданство;
  • създаване на онлайн пространство за образованието за човешките права чрез създаване на средство, което да образова, потвърждава, разпознава и отразява ученето – да се създаде бадж на Human Rights Ambassador (за да разберете повече, вижте тук);
  • установяване на ефективни методи за увеличаване на участието на младежите;
  • да се усили уважението към човешките права и основни свободи у младежта и да им се даде възможност да станат активни демократични граждани, които отстояват човешките права;
  • разпространяване на практиките за използване на изкуството, дигиталните технологии и онлайн системата за баджове при образованието за човешките права с дългосрочен ефект.

Профил на участниците:

  • 18-30 години
  • членове на организации, свързани с образованието за човешките права, активизъм, изкуство и креативност
  • младежи с интерес да развият разбиранията си за човешките права и да дискутират върху различни теми, свързани с тях

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 25 февруари 2020 г.

За контакт: office@alternativibg.org

Източник: Alternativi International

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в семинара.