Студентски посланник на EU Careers

Ставайки студентски посланник, ще можете да научите повече за възможностите за работа в европейските институции и да ги популяризирате сред своите състуденти

място на провеждане Място: университетът на избрания посланник

период на провеждане  Период на провеждане: октомври 2020 г. – септември 2021 г.

Работодател: EU Careers 

Изисквания към кандидатите:

 • ESгражданин на ЕС
 • свободно владеене на английски и един от езиците в страната, в която учите
 • можете да участвате в нашето еднодневно задължително обучение през октомври 2020 г.
 • сте записан и посещавате редовно университета по време на дейността си като посланик (октомври 2020 г. – септември 2021 г.),
 • отлични умения за комуникация, умения за създаване и поддържане на контакти, желание за споделяне и учене, способност за адаптиране, добри организационни умения, способност за осигуряване на качество и постигане на резултати, новаторски и творчески подход, устойчивост

Като студентски посланник, вие ще можете:

 • да научите повече за възможностите за работа в европейските институции и да ги популяризирате сред своите състуденти,
 • да изградите отлична студентска мрежа от контакти в цяла Европа,
 • да придобиете професионален опит по време на следването си, който може да включите във вашата автобиография
 • да развиете различни умения – за говорене пред публика, в областта на маркетинга и човешките ресурси,
 • да получите пълно въвеждащо обучение, както и персонални напътствия през цялото време, докато сте посланик,
 • Контакти с високопоставени служители на ЕС
 • Препоръчително писмо въз основа на вашите резултати

Към момента единствено студенти от УНСС имат възможност да кандидатсват за тази позиция. Списъкът на университетите се изготвя по предложения на държавите членки. Същевременно EPSO си запазва правото да го изменя. 

Етапи за кандидатсване:

 • Онлайн кандидатстване между 20 февруари и 20 март 2020 г.
 • При успешно преминаване на първия етап, ще бъдете поканени на онлайн интервю през април 2020 г

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е неплатен

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма/ изпратете автобуиография и мотивационно писмо на

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 март 2020г.

   За контакт: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Източник: EU Careers 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.