6-месечен стаж в Търговския отдел на Британското посолство, София

Британското посолство в София е част от световна мрежа, представяща Британските политически, икономически и консулски интереси в чужбина, и предоставя възможност за стаж в Отдела за международна търговия (DIT).

място на провеждане Място: София, България

период на провеждане  Период на провеждане: май – ноември 2020г.

Работодател: Британско посолство

Роля и задължения:
 • Да проучва и публикува възможности за износ на онлайн платформата и да подкрепя компаниите от Обединеното кралство, отговорили на тези възможности;
 • Да събира информация и да приготвя писмени доклади за нужните ключови сектори; да контролира предстоящи процедури и да пише доклади;
 • Да подпомага участниците в екипа на DIT при организирането на събития – приготвяне на покани, съставяне на списъци и други дейности;
 • Когато е нужно да работи при молби от друг в екипа и да ги изготвя навреме.

Изисквания към кандидатите:

 • Задължително гладко владеене на английски и български език (устно и писмено);
 • Само студенти последна година и наскоро завършили ще бъдат избрани за тази позиция;
 • Eнтусиазиран, енергичен, много креативен и добър в работата в екип с доказано увлечение към обществените комуникации.

 • Добри умения за комуникация и организация;
 • Основни административни умения – използване на Windows Office пакет и уеб търсачки;
 • Опит в работата в офис среда;

 • Променящ и подобряващ се;
 • Добър ръководител и комуникатор;
 • Сътрудничи и си партнира с другите;
 • Справя се и предава с добро темпо.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е платен – 610 BGN брутно и 50 BGN за покриване на транспортни разходи.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 март 2020 г.

 За контакт: https://www.gov.uk/contact

Източник: Британско посолство

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.