Конкурс за есе – „TELUS Adventure 2020 – Spring Edition”

Конкурсът е насочен към ентусиазирани млади хора между 17 и 30 години, чиито интереси са свързани с изучаване на чужди езици.

Организатор: Telus International Europe

Тема: “Удоволствието от работата води до съвършенство в нея” – Аристотел

Изисквания към участниците:

  • Младежи на възраст от 17-30 години
  • Познания по френски/ немски/ италиански/ испански език
  • технически изисквания: максимален обем – до 2 печатни страници (формат A4), шрифт Times new Roman, размер на шрифта 12
  • език на есето: френски/ немски/ италиански/ испански език

Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация: три имена, възраст, адрес, email, телефон, образование). Всеки автор може да участва само с един материал.

Повече информация може да намерите тук.

Награждаване:

  1. Наградният фонд за първо място е 300 лева.
  2. Наградният фонд за второ място е 200 лева.
  3. Наградният фонд за трето място е 100 лева.

За да кандидатствате, изпратете имейл на tib_contest@telusinternational.com

Краен срок за изпращане на конкурсната работа: 19 април 2020 г.

За контакт: tib_contest@telusinternational.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на творби и награждаване на участниците. За повече информация се обърнете към посочения организатор.