Конкурс за Снимка и История на TrueStory.bg

Да си спомним за миналото е първата крачка към връщането му в настоящето. Нека да я направим заедно!

Изисквания към материалите:

  • За снимката: Условие е тя да бъде авторскахоризонтална, с минимална ширина 4000 px. и минимум 300 dpi. Изпрате ни и датата, на която е заснета.
  • За историята на селото: Брой думи – между 100 и 500. Задължително е текстът да бъде авторски. Опорни точки: история на селото, население към днешна дата, интересни факти (ако знаете такива), вашите мисли, чувства и емоции от посещението на това място или пък лична история, ако по някакъв начин сте свързани с него.

Повече информация може да намерите тук.

  Снимките и историите  изратете на igra@truestory.bg.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 30 април 2020г.

   За контакт: igra@truestory.bg

Източник: TrueStory.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.