Младежки делегати към ООН

В конкурс от четири кръга ще бъдат избрани следващите официални младежки представители към Организацията на Обединените нации с мандат 2020-2021 година.

място на провеждане Място: България

период на провеждане  Период на провеждане: юли 2020 г. до декември 2021 г.

Цели на проекта:

 • част от делегацията на България на 75-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври 2020 г. и на заседанията на Комисията за социално развитие през февруари 2021 г.;
 • представляване и защитаване на мненията и интересите на младите хора от България на най-високо международно ниво;
 • провеждане на проучване за предизвикателствата пред младите хора в България, инициирате широки дискусии, за да разберете какви са техните идеи за разрешаването им;
 • възможност да участвате във вземането на решения на високо равнище; Програмата за младежки делегати към ООН в България е една от първите в света, а по-малко от 40 страни-членки на ООН от общо 193 включват младите хора в процесите на вземане на решения в ООН;
 • отстояване на лидерската позиция на българската програма „Младежки делегати към ООН“ като една от най-добрите, устойчиви и овластяващи младите хора програми в световен мащаб

Изисквания към кандидатите:

 •  българско гражданство към момента на кандидатстване;
 • на възраст между 18 и 29 години към датата на подаване на документите за кандидатстване;
 • владеене на отлично ниво английски език, писмено и говоримо (желателно, но не задължително, е владеене на втори официален език на ООН);
 • познаване на работата на ООН в сферата на младежта;
 • запознати с младежкия сектор в България и актуални теми, свързани с младите хора;
 • не сте член на младежка политическа партия, младежко политическо сдружение или младежка структура на политическа партия и/или коалиция;
 • сте в България по време на целия мандат от 18 месеца;

Етапи на конкурса:

1 кръг: Мотивация,  краен срок, 23:59 ч. на 04.04.2020 г.

2 кръг: Подаване на документи, 10.04.-24.04.2020 г.

3 кръг: Център за оценка, 16-17.05.2020 г.

4 кръг: Панелно интервю, последната седмица на май или първата седмица на юни 2020 г.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате или номинирате някого, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 април 2020 г.

   За контакт: questions@bgyouthdelegate.org

Източник: Български младежки делегати към ООН

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.