Обучение “COMETS: Being Civically Engaged” във Франкфурт, 6-12 юни 2020 г.

Обучението е съсредоточено върху измерението на гражданската ангажираност въз основа на модела на компетентност за обучители, работещи на международно ниво.

Място: Франкфурт, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 6-12 юни 2020 г.

Организатор: JUGEND für Europa (Националната агенция на програма Еразъм+ в Германия)

Изпращаща организация: ЦРЧР

Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на мобилността:

  • Да се ​​изследват личните, вътрешните и външните влияния върху ролята на обучаващите (политика, околна среда, социален и икономически контекст и др.)
  • Да се разсъждава върху понятията за етика и етос на обучителите;
  • Да работи върху нагласите на обучителите по отношение на автентичността, откритостта, любопитството и справянето с предизвикателни ценности и убеждения;
  • Да се проучат възможните граници на „гражданската / политическата роля на обучаващите“ в тяхната практика;
  • Да се разсъждава върху принципите на човешките права и образованието за правата на човека в работата на обучителите.

 Профил на участниците:

  • учители, преподаватели, тренери, специалисти от организации в областта на образованието, обучението и младежта или други заинтересовани страни, които действат като мултипликатори в областта на образованието
  • възраст над 18 години
  • владеене на английски език на работно ниво

 Повече информация може да намерите тук.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна, а ЦРЧР поема пътните разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 5 април 2020 г.

Дата на селекция: 16 април 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

За контакт:

Blanka Thees

E-Mail: blanka@salto-youth.net

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзка.