Обучение “Depression Can Not Be Barrier For Youth”, 1-9 май 2020, Словакия

Световната здравна организация (СЗО) заявява, че през 2030 депресията ще се превърне в най-срещаната болест на света. Целта на проекта е да спомогне към подсигуряването на това, че предвиждането на СЗО е грешно.

Място: Банска Щявница, Словакия

период на провеждане  Период на провеждане: 1-9 май 2020г.

Организатор: Stefani N.O (Youth NGO)

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на мобилността:

  • да се създадат общи дейности с младежки работници от различни държави и да се засили осведомеността им за психологията;
  • да се подобрят уменията на младежките работници за комуникация с млади нещастни хора в депресия и да споделим опит с други наши участници;
  • да бъдат разгледани трудове на учени като Маслоу, Даниел Големан, Виготски и други с общи начини на обучение;

Профил на участниците:

  • младежки работници, младежки лидери;
  • възраст над 18 години;
  • владеене на английски език на работно ниво;
  • силно заинтересовани и с опит по темата на проекта.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна, а ЦРЧР поема пътните разходи – 275 евро.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 15 април 2020 г.

Дата на селекция: 17 април 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

За контакт: Lucia Vrtíková, имейл: lucia.vrtikova24@gmail.com, телефон: +421 904 648 712

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.