Обучение European Solidarity Corps: TOSCA във Вроцлав, Полша, 8-12 юни 2020г.

Обучeнието има за цел да подкрепи и изгради капацитета на организациите, които активно участват в доброволчески действия на Европейския корпус за солидарност, за да се гарантира качество и въздействие в съответните проекти.

Място: Вроцлав, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 8-12 юни 2020г.

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ в Полша

Изпращаща организация: ЦРЧР

Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на мобилността:

  • Насърчаване на разбирането, осведомеността и ангажираността с основните критерии за качество на Европейския  корпус за солидарност
  • Изграждане на компетенции за проектиране и изпълнение на проекти на Европейски корпус за солидарност с оглед на качеството
  • Осигуряване на яснота и подкрепа за това как програмата работи официално: възможности, насоки, структури, приоритети, правила и процедури
  • Насърчаване на подкрепяща общност от организации, участващи в Европейския корпус за солидарност

Профил на участниците:

  •  тренери, младежки работници, работещи с младежи
  • възраст над 18 години
  • владеене на английски език на работно ниво
  • участват в системата за подкрепа около доброволческите действия в програмата на Европейския корпус за солидарност

 Повече информация може да намерите тук.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна, а ЦРЧР поема пътните разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 8 април 2020 г.

Дата на селекция: 24 април 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

За контакт: Kalina Strzalba, kstrzalba@frse.org.pl, тел. 22 46 31 411

Източник: SALTO Youth (линк към самата възможност)

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.