Обучение “Inclusion for Healthy Generation”, в Благоевград, 6-9 април 2020 г.

Обучението има за цел да насърчи социалното включване на младите хора с по-малко възможности чрез спорт и да повиши осведомеността за ключовата роля на спорта в образованието за здравословен начин на живот.

място на провеждане Място: Благоевград, България

период на провеждане  Период на провеждане: 6-9 април 2020 г.

Организатор: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • Преосмисляне и създаване на ново съдържание на теми за социално включване и здравословен начин на живот;
  • Да представи как да се използват неформални методи на обучение за местни и международни дейности;
  • Разработване на насоки за това как да се използва съдържанието за образователни и младежки дейности;
  • Анализиране на различни неформални образователни дейности за социално включване, спорт, здравословен начин на живот;
  • Споделяне на примери за добри практики, които ще послужат като вдъхновение за останалите партньори.

 Профил на участниците:

  • над 18 години
  • младежки работници или млади хора с интерес към темата на обучението
  • добро ниво на английски

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 35 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 март 2020 г.

  За контакт: absociety.info@gmail.com

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.